https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2-barligk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7-bouwgk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.sliderpeters-real-estategk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1-Machinalegk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4-constructiegk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3-Projectontwgk-is-929.jpglink
Progress bar

MVO

Wij vinden het erg belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn en te blijven. We nemen daarom ook onze verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij sponsoren daarom verschillende projecten, ondernemers en instellingen. Onze werknemers waarborgen onze kwaliteit en maken ons tot wie wij zijn. Daarom verdienen zij de beste werkomgeving die wij hun kunnen bieden.

People, Planet, Profit

Het MVO-beleid van de Peters Groep rust op een drietal pijlers: People, Planet en Profit. Het evenwicht tussen deze drie elementen is belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. De Peters Groep wil aan alle drie een eigen bijdrage leveren.

People

De mens staat centraal in onze bedrijfsvoering. Daarom investeert de Peters Groep in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en hun omgeving. Binnen het MVO-beleid kent de Peters Groep de volgende aandachtspunten:

 • Bouwen is mensenwerk. Onze mensen zijn onze grootste troef en daarmee het visitekaartje van onze organisatie.
 • Wij bieden stage- en afstudeerplekken voor verschillende opleidingsniveaus. De studenten maken deel uit van een bedrijfscultuur die stimuleert en uitdaagt. De jonge werknemers worden als volwaardige medewerkers behandeld. Hierdoor leren ze veel en zijn ze extra gemotiveerd.
 • Persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid een stempel te drukken op een uitdagend bouwproject enthousiasmeert en geeft een voldaan gevoel. Daarom bieden we aanvullende en gerichte cursussen en opleidingen om kennis en doorgroeimogelijkheden te stimuleren. Dit komt tot uiting in de loyaliteit aan Peter Peters. Wij zijn trots op ons lage personeelsverloop.
 • Wij verzorgen veilige werkplekken en werkmethoden voor het personeel in de werkplaats en op de bouwlocaties. Dit doen we om het werk veilig te kunnen uitvoeren en om ongevallen en verzuim te minimaliseren. Uiteraard voldoen wij aan alle door de Arbo gestelde eisen op het gebied van veiligheid.
 • We creëren van een positief werkklimaat waarin medewerkers op effectieve wijze samenwerken en plezier in hun werk hebben. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we de activiteiten van de personeelsvereniging.
 • Wij staan voor goede communicatie. Het regelmatig informeren van medewerkers over ons beleid, doelstellingen en behaalde resultaten hoort daar bij. Het bevordert de teamgeest, motivatie, focus op resultaten en het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.

Planet

Milieu en maatschappij zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeert de Peters Groep daarom op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal om verantwoord om te gaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving:

 • Het zodanig inrichten van het bedrijfsproces en faciliteiten dat het energieverbruik en de milieubelasting zo laag mogelijk zijn.
 • We bezitten een jong wagenpark en stimuleren onze medewerkers hier bewust, zuinig en milieuvriendelijk mee om te gaan.
 • Het bewust maken van gebruikskosten van diverse hulpmiddelen voor een geringe milieubelasting.
 • Wij scheiden ons afval. Overal waar wij werken.
 • We gebruiken zo veel mogelijk duurzame materialen en stimuleren hergebruik (recycling) binnen de bouw.
 • Het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers.
 • We zijn ISO-gecertificeerd en we werken met het FSC-keurmerk.

Profit

Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering die resulteert in maatschappelijke winst. Door winst te maken kan de Peters Groep investeren in de mens, middelen en de marktomgeving.

 • Het voeren van een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
 • Wij nemen actief deel in de brancheorganisatie voor de ontwikkeling van nieuwe, duurzame producten.
 • Het opbouwen van een vaste en stabiele relatie met onze klanten. Dit doen we door als partner te fungeren en door kwalitatief goede, duurzame producten en services te leveren binnen de afgesproken termijnen.
 • Wij streven naar continue verbetering. Als blijkt dat zaken beter kunnen en nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie dit mogelijk maakt, staan we vooraan in het verbeterproces
 • Naast het stimuleren van de lokale werkgelegenheid, doet de Peters Groep ook aan sponsoring. Onze bijdrage bestaat niet alleen uit financiële middelen. Vanuit een praktisch oogpunt stellen wij regelmatig mensen en middelen beschikbaar.

Oog voor mens en milieu

We streven naar rendement, maar houden tegelijkertijd rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu. We hebben oog voor de menselijke aspecten binnen en buiten Peter Peters. We stellen in onze projecten de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid centraal omdat ook deze bijdragen aan een duurzame toekomst.

Persoonlijk advies of meer informatie over onze aanpak? Bel ons; 0486 463788

Contactgegevens

Peters Groep
Scheltseweg 13
5374EB Schaijk

T 0486 463788
F 0486 463630

Certificaten

 • ISO-VCA
 • Bouwend Nederland
 • Woningborg
 • Fundeon erkend leerbedrijf
 • KOMO & KOMO SKH