https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2-barligk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7-bouwgk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.sliderpeters-real-estategk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1-Machinalegk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4-constructiegk-is-929.jpglink
https://www.petersgroep.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3-Projectontwgk-is-929.jpglink
Progress bar

Sponsoring

Breed gedragen structurele steun is niet alleen van belang voor degene die geholpen wordt. Ook voor onze eigen normen en waarden is het belangrijk. In de 25 jaar dat Bouwbedrijf Peter Peters bestaat, spelen we een belangrijke rol in de samenleving. We sponsoren namelijk al jaren lokale cultuur- en sportverenigingen. Daarnaast zetten wij geld, kennis en ervaring in voor ontwikkelingsprojecten en doneren wij aan maatschappelijke orga­nisaties.

Hier een overzicht van de cultuur- en sportverenigingen en stichtingen waar wij een bijdrage aan leveren.

Sport- en cultuurverenigingen

We zijn structureel betrokken bij diverse sponsortrajecten van plaatselijke sportverenigingen. Denk hierbij aan volleybalvereniging Peter Peters/ TSR te Schaijk (hoofdsponsor) en Emos korfbalvereniging te Schaijk (hoofdsponsor). Daarnaast ondersteunen wij diverse sport- en cultuurverenigingen als (sub)sponsor. Het gaat hier niet alleen om een financiële bijdrage. Wij bieden ondersteuning door het leveren en plaatsen van bouwhekken, tijdelijke kleedlokalen, tijdelijke toiletwagens, bouwkundige klusjes, etc.

Een bus voor zorginstelling Heimerstein

Tijdens het bouwen van zorginstelling Heimerstein in Rhenen werd ons gevraagd hen te helpen met het verzorgen van een bus om hun cliënten te vervoeren. Omdat wij mobiliteit erg belangrijk vinden, hebben we hen daarom een bus gesponsord. Nu zijn de cliënten te allen tijde mobiel.

Ondersteuning Pater Vos uit Schaijk

Stichting Pater Vos India biedt een klein gedeelte van de Indiase bevolking ondersteuning en hulpverlening op het gebied van onderwijs en watervoorziening. Het gaat hier om de bevolking in de deelstaat Chhattisgarh en twee bisdommen en districten. Wij sponsoren dit prachtige doel door middel van financiële bijdrages en ICT-voorzieningen. Ook zorgen wij voor werving en ondersteuning vanuit Nederland. Hierdoor kan de stichting zich zo veel mogelijk richten op waar ze goed in is.

Een toekomst voor Tim

Tim Laurenssen is geboren op 29 mei 2009. Op 31 augustus 2012 is bij Tim Neuroblastoom stadium 4 met hoog risico geconstateerd. Een neuroblastoom is een kwaadaardige tumor die alleen bij kinderen voorkomt. De kans dat Tim geneest is ongeveer dertig procent.

In het Childrens Hospital in Philadelphia is een therapie ontwikkeld met antilichamen. Deze behandeling kan voor Tim leiden tot een twintig procent hogere kans op genezing. De behandeling kost echter in totaal 80.000 euro. Binnen Schaijk e.o. zijn er diverse initiatieven opgezet om deze 80.000 euro gesponsord te krijgen. Tijdens ons 25-jarig jubileumfeest heeft onze directie bekendgemaakt een aantal goede doelen te steunen. Stichting Tim was daar een van. Tim is inmiddels voor behandeling in Amerika.

Stichting TEUN Bloomsyndroom

De Stichting Bloom Syndrome zamelt middelen in ter bevordering van het onderzoek naar het Syndroom van Bloom. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een therapie of de bestrijding van de complicaties. Aangezien het Bloom Syndrome een zeer zeldzame aandoening is, is het voor onderzoeksinstellingen en farmaciebedrijven commercieel niet aantrekkelijk om hier onderzoek naar te doen. Voor een patiënt staat de ernst van de aandoening echter los van de zeldzaamheid.

In de Verenigde Staten wordt er sinds kort onderzoek gedaan naar het syndroom. Dit onderzoek is geïnitieerd en gefinancierd door de Bloom's Syndrome Foundation. De eerste stappen op het gewenste onderzoekspad zijn hiermee gezet. Zeer bemoedigend, maar er is nog een lange weg te gaan. En in het belang van de patiënten moet er worden doorgelopen.

Persoonlijk advies of meer informatie over onze aanpak? Bel ons; 0486 463788

Contactgegevens

Peters Groep
Scheltseweg 13
5374EB Schaijk

T 0486 463788
F 0486 463630

Certificaten

  • ISO-VCA
  • Bouwend Nederland
  • Woningborg
  • Fundeon erkend leerbedrijf
  • KOMO & KOMO SKH